โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เกมประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรพรรณ คำกาศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (สังคมศึกษา)
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2564,20:51  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกมประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องลักษณะภูมิประเทศทวีปออสเตรเลีย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรพรรณ คำกาศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (สังคมศึกษา)
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2564,20:36  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกมประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องเขตอากาศและพืชพรรณธรรมชาติทวีปเอเชีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรพรรณ คำกาศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (สังคมศึกษา)
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2564,20:30  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกมประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรพรรณ คำกาศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (สังคมศึกษา)
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2564,20:25  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกมประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องอำนาจอธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรพรรณ คำกาศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (สังคมศึกษา)
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2564,15:13  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทสวดมนต์ทำวัดเย็น
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเทือง จี้ฟู
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ (สังคมศึกษา)
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2564,22:25  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานด้านงานบริหารสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายยงยุทธ กันไชยสัก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2564,22:25  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom
ชื่ออาจารย์ : นายสุทัศน์ ยาทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (คอมพิวเตอร์)
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2564,23:52  อ่าน 224 ครั้ง
รายละเอียด..