โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุทธินันท์ ญาณะตัน
ครูชำนาญการพิเศษ (ดนตรี)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชรินทร์ จีนดร
พนักงานราชการ (ศิลปะ)