โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลาปิดสถานศึกษา ถึงวันที่ 3 ธค. 2564 (อ่าน 16) 28 พ.ย. 64
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 87) 04 พ.ย. 64
ขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม เริ่มตั้งแต่15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป (อ่าน 139) 15 ก.ย. 64
ขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษา ตั้งแต่1 กันยายน ถึง วันที่ 14 กันยายน 2564 (อ่าน 174) 30 ส.ค. 64
ประกาศขยายเวลาปิดสถานศึกษา ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (อ่าน 179) 13 ส.ค. 64
ประกาศขยายเวลาปิดสถานศึกษา ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 (อ่าน 181) 30 ก.ค. 64
ประกาศหยุดเรียน ตั้งแต่ 14-31 กรกฏาคม 2564 (อ่าน 181) 13 ก.ค. 64
เชิญร่วมทำบุญ "8 กรกฏ" วันครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร (อ่าน 160) 07 ก.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับ ลูกฟ้า-แดง คนเก่ง (อ่าน 169) 25 มิ.ย. 64
กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 286) 03 พ.ค. 64
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 512) 07 เม.ย. 64
ผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 45) 20 มี.ค. 64
นางสาวพรชิตา เส้าหน่อแก้ว คณะแพทย์ศาศาสตร์ สาขาการวิชาอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา (อ่าน 415) 09 มี.ค. 64
นางสาวกรรณิการ์ กิติกาศ คณะวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร (อ่าน 403) 09 มี.ค. 64
นางสาวสุพิชชา อ่อนลมหอม คณะรัฐศาสตร์และรัฐศาสนประศาศาสตร์ สาขาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเช (อ่าน 394) 09 มี.ค. 64
นางสาวสุพิชญา อ่อนลมหอม คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ่าน 307) 09 มี.ค. 64
นางสาวศศิกานต์ ทายอดฟ้า คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ่าน 236) 09 มี.ค. 64
นายกิติพงษ์ โปทากาศ คณะสื่อสารมวลชน สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ่าน 234) 09 มี.ค. 64
วันพฤหัสบดี ที่ 1 และวัน ศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 234) 05 มี.ค. 64