โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน


โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5   ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679  โทรสาร 053-574823
Email : thakhumngernschool@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/thakumngern