โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ภาพกิจกรรม
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อก้าวสู่วันเปิดเทอม

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายยงยุทธ กันไชยสัก ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เข้ารับการฉัดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) จำนวน 142 คน ณ โรงพยาบาลแม่ทา ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564

โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2564,22:06   อ่าน 109 ครั้ง