โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์ 2
แบบฟอร์มพรรณางานประกอบการประเมินความดีความชอบ 1ตค.63-31มีค.64 Word Document ขนาดไฟล์ 12.26 KB 48219
อื่นๆ
เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ PA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 48200
โปรแกรม Python 48151