โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
153 หมู่ 5  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170
เบอร์โทรศัพท์ 053574679
ผลงานเกียรติประวัติ
ผลงานเกียรติประวัติ ปี 2555
ผลงานเกียรติประวัติ ปี 2556
ผลงานเกียรติประวัติ ปี 2557
ผลงานเกียรติประวัติ ปี 2558
ผลงานเกียรติประวัติ ปี 2559
ผลงานเกียรติประวัติ ปี 2560
ผลงานเกียรติประวัติ ปี 2561
ผลงานเกียรติประวัติ ปี 2562
ผลงานเกียรติประวัติ ปี 2563